Truyền thống Trung Hoa

Truyền thống Trung Hoa là các trang phục sườn xám, bộ váy quạt, tàu nón...

Truyền thống Trung Hoa là các trang phục sườn xám, bộ váy quạt, tàu nón được làm từ chất liệu vải gấm, vải phi.